ACT

 

 

 

ACT, טיפול בקבלה ובמחויבות, הוא טיפול פסיכולוגי מעניין, יעיל ויצירתי ביותר, מהגל השלישי של CBT , שפותח ע"י Steven C. Hayes, בסוף שנות ה-90. לפי גישת ACT, ההפך משליטה הוא קבלה – תגובה לכל רעיון ורגש בגישה פתוחה ובעיניים פקוחות, עם חמלה עצמית וחמלה כלפי אחרים, תוך בחינת המציאות לאשורה.

הנחת העבודה של ACT היא שעל מנת שנוכל לייצר שינוי פסיכולוגי, עלינו לאפשר לעצמנו לחוות את רגשותינו ולחוש כיצד הם גורמים לנו להתנהג.

החלופה הברורה להימנעות מחוויה היא קבלה רצונית ומודעת של שלל אירועים פסיכולוגיים, גם כאלו הנתפסים כשליליים, מבלי לנסות לשנות את תכנם, את צורתם או תדירותם, בייחוד כאשר ניסיונות אלה פוגעים ברווחתו של האדם והאנשים סביבו.

חשוב להדגיש שלא מדובר בסליחה או בשיכחה, אלא בקבלה של תחושות פנימיות שתאפשר למטופל לקדם את רווחתו האישית, שהרי תחילתו של כל שינוי נעוץ בתהליך של קבלה (Acceptance) של הכאב הבלתי נמנע. שיטת ACT נחקרה לגבי יעילותה להפרעות נפשיות.

היא נמצאה יעילה לטיפול בבעיות פסיכולוגיות רבות, למשל: ACT שימש ביעילות לטיפול בסטרס במקום העבודה, חרדות מבחן, הפרעת חרדה חברתית, דיכאון, הפרעה טורדנית כפייתית ופסיכוזה.

×
דילוג לתוכן