Loading...

תרפיה ממוקדת גוף

רבות נאמר ונחקר אודות קשרי גוף נפש. נראה כי השניים שזורים זה בזה וכי טכניקות רבות של תרפיה במגע, נמצאו כיעילות גם לטיפול במצב נפשי טורדני ולאיזון רגשי המסייע להתמודד ביתר יעילות עם חרדה, דיכאון ומתח מתמשך. על מנת לחוות שחרור ממתחים בטכניקה המהווה איחוד גוף נפש באמצעות אפיקי טיפול במגע, תרפיה ממוקדת גוף היא הפתרון האידיאלי.

כיצד באה השיטה לידי ביטוי?

תרפיה ממוקדת גוף היא לא שיטה אחת ואחידה, אלא יותר קבוצה נרחבת המכילה בתוכה מגוון רחב של טכניקות תרפיה גופנית אשר מספקות שחרור רגשי, תוך שימת דגש על הטיפול בגוף. ישנם שיטות רבות לטיפול במגע אשר נמצאו יעילות מחקרית בסיוע בניהול מצב נפשי מאתגר ומספקות הרפיה משמעותית בניהול מתח וחרדה.

כך למשל, נמצא כי טיפולי מסאז' באופן קבוע, מסייעות לפתח הקשבה עמוקה לתהליכים המתרחשים בגוף ולהתעגן בחוויה הפיזית בעת שמתעוררת תחושת חרדה. כאשר מתמסרים לטיפול וקיים אמון במטפל, מסאז' יכול להיות חוויה מעצימה מאוד אשר מחזירה לנפגעי טראומה רבים את תחושת השליטה בחייהם.

למה יעילה השיטה?

תרפיה ממוקדת גוף עשויה לסייע להפרעות רבות בתחום הגוף נפש ומספקת שחרור רגשי משמעותי וחשוב מתוך תפיסת עולם הוליסטית הרואה את הגוף והנפש כאחדות הדורשת טיפול במבנה השלם.

  • תרפיהממוקדת גוף נמצאה יעילה  לניהול לחץ והפחתת חרדה.
  • טכניקות רבות בתחום הטיפול במגענמצאו כיעילות במיוחד למניעת הפרעת טראומה אקוטית ומסייעת לנפגעי אירועים טראומטיים בתהליך ההחלמה על ידי השבת האמון בעצמם ובאחר ומזהים את גופם כמרחב בו יכולות להתרחש גם חוויות חיוביות.
  • מסאז'וטיפולי גוף אחרים. מסייעים באופן משמעותי לשחרור והרפיה ממתח יום-יומי ומונעים ממנו להצטבר ולהיעשות למצב נפשי קבוע.
או